Yhteensopivat Pro-palvelut

Pro Laadunhallintaan on helposti liitettävissä myös muita Pro-pilvipalveluita, jotka tuottavat omia dokumentteja, riskien arviointeja sekä poikkeamien ilmoituksia laadunhallinnan käyttöön.

Pro Ilmoitus

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia ilmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Lue lisää Pro Ilmoituksesta

 

Pro Riskienhallinta

Pro Riskienhallinta on nykyaikainen pilvipalvelu, jolla voit hallinnoida monipuolisesti erilaisia riskienhallinnan osa-alueita.

Lue lisää Pro Riskienhallinnasta

 

Pro Työturva

Pro Työturva on työsuojeluhenkilöstön jokapäiväinen työkalu. Sillä on mahdollista luoda ja hallinnoida kaikille yhteisiä lain velvoittamia tietoja ja dokumentteja. Työelämän lupakortit, koulutukset, luvat ja pätevyydet pysyvät helposti ajan tasalla.

Lue lisää Pro Työturvasta

 

Pro Tietosuoja

Pro Tietosuoja opastaa ja helpottaa selviytymään toukokuussa 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteista.  Asetus edellyttää monien selvitysten, korjaustoimien, ohjeiden, hyvien käytänteiden ja dokumentaation tekemistä. 

Lue lisää Pro Tietosuojasta

 

Pro Henkilöstö

Pro Henkilöstö on pk-yrityksen tai esimerkiksi liiton, järjestön tai yhdistyksen työkalu. Henkilöstöhallinnon vastuuhenkilö voi sen avulla huolehtia koko työsuhteen elinkaaren työhakemuksesta aina työtodistukseen saakka.

Lue lisää Pro Henkilöstöstä

 

Pro Tulityö

Pro Tulityö on suunniteltu pk-yrityksille ja mm. taloyhtiöille ja isännöitsijöille tulityölupien ja -suunnitelmien luontiin sekä hallinnointiin.

Lue lisää Pro Tulityöstä

Palvelua toteuttamassa