Riskienhallinta ja poikkeamien seuranta tukevat toisiaan

Toimintajärjestelmästandardit, kuten laadun johtamisjärjestelmästandardi ISO 9001, ohjaavat organisaatioita toisaalta sekä virheiden ja poikkeamien ennaltaehkäisyyn riskienhallinnan avulla, että toiminnan parantamiseen poikkeamien analysoinnin avulla. Riskienhallinnalla pyritään jo ennalta varautumaan erilaisiin yrityksen toimintaa ja sen tuotteiden ja palveluiden laatua uhkaaviin riskeihin. Poikkeamien analysoinnilla taas hyödynnetään sattuneet virheet ja poikkeamat miettimällä, miten voisimme toimintaa muuttaa, jotta vastaavaa virhettä ei jatkossa syntyisi.

Riskienhallinta ja poikkeamien analysointi siis tukevat toisiaan. Poikkeama voi kertoa siitä, että jonkin riskin hallintatoimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Tai poikkeama voi paljastaa ihan uuden riskin, jota ei aiemmin ole havaittu. Riskienhallinnalla taas pyritään pienentämään poikkeamien esiintymisen todennäköisyyttä.

 

Laadunhallinnan olennainen osa on erilaisten riskien arviointi. Pro Riskienhallinnan avulla kaikkien organisaatioiden on mahdollista arvioida helposti hyvin monenlaisia riskejä.

Pro Riskienhallinnan avulla kaikkien organisaatioiden on mahdollista arvioida mm. seuraaviin osa-alueisiin liittyviä riskejä:

 • työturvallisuus
 • uhka- ja väkivaltatilanteet
 • henkilöt
 • ympäristö
 • liiketoiminta
 • tietosuoja
 • tietoturva
 • vahingot
 • sopimus- ja vastuuriskit
 • tuotteet
 • koneet ja laitteet
 • rikokset
 • kemikaalit

Tutustu palveluun

Pro Riskienhallinnan esittelyvideo

Katso Pro Riskienhallinnan esittelyvideo alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.

Palvelua toteuttamassa