Tervehdi poikkeamaa ilolla

Usein ajatellaan, että hyvä ja laadukas organisaatio toimii virheettömästi. Poikkeamia pidetään epätoivottuina, ehkä jopa merkkeinä pienemmästä tai isommasta epäonnistumisesta. Kuitenkaan inhimillinen toiminta ei koskaan voi olla täysin virheetöntä. Varsinkin kun halutaan kehittyä ja mennä eteenpäin, tehdään väistämättä välillä myös virheitä. Uusi tuote ei ehkä täysin vastannutkaan asiakkaan tarpeita, luvatusta aikataulusta myöhästyttiin tai tavarantoimittajan toimittamissa osissa oli puutteita. Toimivakaan riskienhallinta ei pysty ennakoimaan jokaista asiaa ja yksityiskohtaa.

Olennaista onkin, miten sattuneisiin poikkeamiin reagoidaan, ja osataanko niitä käyttää apuna toiminnan ja tuotteiden laadun kehittämisessä. Erinomaiseen laatuun pyrkivä organisaatio seuraa poikkeamiaan jatkuvasti. Se kannustaa henkilöstöään ilmoittamaan kaikki havaitsemansa virheet, kerää ne systemaattisesti toimivaan järjestelmään, analysoi poikkeamien syyt ja parantaa toimintaansa niistä opitun perusteella. Avainasia ei olekaan siis poikkeamien täydellinen välttäminen, vaan poikkeamista oppiminen. Hyvä poikkeamien käsittelyn järjestelmä auttaa organisaatiota jatkuvasti oppimaan ja kehittymään.

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia ilmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Pro Ilmoitus -pilvipalvelu palvelee myös laatuajattelua ja tuottaa määrämuotoisia ilmoituksia erilaisista poikkeamista.

Näitä ovat esimerkiksi:

 • turvallisuushavainnot
 • läheltä piti -tilanteet
 • työtapaturmat
 • uhka- ja väkivaltailmoitukset
 • häirintäilmoitukset
 • vikailmoitukset
 • reklamaatiot
 • tietoturvapoikkeamat
 • ympäristöpoikkeamat
 • sisäiset poikkeamat
 • sisäiset havainnot
 • auditointihavainto
 • tuotteen laatupoikkeamat
 • toimituspoikkeamat
 • sisäilmailmoitukset

Tutustu palveluun

Palvelua toteuttamassa